Home » Archives for Hoài Nam

Hoài Nam

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh năm 2002, sau chặn đường dài đầu quân cho nhiều tập đoàn lớn, hiện tại đang làm cố vấn cho nhiều tập đoàn đồng thời là tác giả của nhiều bài viết trên Nam Kỳ Lân