Home » Kiến thức » Kiến thức đầu tư bất động sản » 1ha Bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu công? Và nhiều nữa

1ha Bằng bao nhiêu m2, km2, sào, mẫu công? Và nhiều nữa

Từ lâu, đơn vị đo lường diện tích đất Hecta (ha) đã trở thành đơn vị phổ biến tại VN đồng thời được đưa vào thủ tục hành chính cùng với đơn vị mét vuông để đo lường. Được bắt nguồn từ tiếng pháp, sử dụng phổ biến từ rất lâu nhưng đơn vị hecta vẫn không được đưa vào hệ đo lường quốc tế (SI) và Ủy ban Cân đo Quốc tế (CIPM). Dù vậy ha vẫn có thể dễ dàng chuyển đổi sang đơn vị mét vuông rất dễ dàng.

Ở trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đổi đơn vị đo lường của một số đơn vị đo phổ biến (hecta, mét vuông, sào, công, mẫu) theo tiêu chuẩn của chính phủ cũng như theo vùng miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ) chính xác nhất.

1ha Bằng bao nhiêu m2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 10.000 m2 (như vậy 1 hecta bằng mười nghìn mét vuông).

Tương tự như vậy:

 • 2ha = 20.000m2
 • 5ha = 50.000m2
 • 10ha = 100.000m2
 • 100ha = 1.000.000m2

1 ha bằng bao nhiêu m2?

1ha Bằng bao nhiêu km2?

Cách tính đúng nhất: 1ha = 0.01 km2 (hay nói cách khác 1 hecta bằng 0.01 kilômét vuông).

Và cứ thế:

 • 2ha = 0.02 km2
 • 10ha = 0.1 km2
 • 100ha = 1 km2

1ha Bằng bao nhiêu sào?

Để đổi từ hecta ra đơn vị sào thì chúng ta phải hiểu Sào là đơn vị đo diện tích đất theo vùng miền, do vậy mà ở mỗi miền sẽ có cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu sào bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu sào nam bộ).

  Công trình công cộng là gì? Mua nhầm đất này có bị thu hồi không?

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 sào Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 sào Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 sào Nam Bộ

Lý do tại sao phải chia cho 1296, 499.5 hay 360 thì các bạn xem ở mục một công bằng bao nhiêu mét vuông nhé.

1ha Bằng bao nhiêu mẫu?

Mẫu là đơn vị đo lường diện tích, thường dùng trong dân gian nhiều hơn, nên ở mỗi vùng miền cũng sẽ có cách tính khác nhau (câu hỏi: 1ha bằng bao nhiêu mẫu bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu mẫu nam bộ).

Cách tính chính xác nhất:

 • 1 ha = 2,778 mẫu Bắc Bộ
 • 1 ha = 2 mẫu Trung Bộ
 • 1 ha = 1 mẫu Nam Bộ

1ha bằng bao nhiêu công?

Đối với việc đổi đơn vị từ hecta ra công thì cũng tùy thuộc vào từng vùng miền (hỏi: 1ha bằng bao nhiêu công bắc bộ, 1ha bằng bao nhiêu công trung bộ, 1ha bằng bao nhiêu công nam bộ).

Cách tính đúng nhất:

 • 1ha = 10.000/360 = 27.7777777778 công Bắc Bộ
 • 1ha = 10.000/499,95 = 20.0020002 công Trung Bộ
 • 1ha = 10.000/1296 = 7.71604938272 công Nam Bộ

1 công bằng bao nhiêu m2?

Ở đơn vị Công cũng tương đối khá phức tạp do vùng miền và lâu dài người ta thay đổi cách tính, nên khó thống nhất, nhưng có thể tổng hợp cách tính chung (câu hỏi: 1 công bằng bao nhiêu mét vuông bắc bộ, 1 công bằng bao nhiêu trung bộ, 1 công bằng bao nhiêu bắc bộ).

Cách tính chính xác:

 • 1 Công = 1000 m2 Bắc Bộ
 • 1 Công = 500 m2 Trung Bộ
 • Riêng với Nam Bộ có 2 cách tính: 1ha = 1000 m2 (tầm nhỏ), 1ha = 1296 m2 (tầm lớn, 144 tầm vuông).
  Twitter là gì? Hình thành, đăng ký và cách sử dụng

Tuy ở miền nam có cách tính theo 2 loại như vậy, nhưng chính thức thì người ta sử dụng 1ha = 1296m2 là phổ biến nhất.

Nói thêm 1 tầm lớn = 3m.

1 Công bằng bao nhiêu hecta?

Không khó để đổi đơn vị từ công sang hecta, theo dõi cách tính chính xác như sau:

1 Công = 1000m2 = 1/10 ha = 0.1ha

Như vậy một công sẽ bằng không phẩy một hecta, tương tự:

 • 2 công = 0.2ha
 • 5 công = 0.5ha
 • 10 công = 1ha
 • 100 công = 10ha

1 Sào bằng bao nhiêu m2?

Để đổi đơn vị từ Sào ra mét vuông thì các bạn có thể dựa vào cách chính chuẩn như sau, áp dụng theo từng vùng miền (câu hỏi: 1 sào bằng bao nhiêu m2 bắc bộ, 1 sào bằng bao nhiêu m2 trung bộ. 1 sào bằng bao nhiêu m2 nam bộ):

 • 1 Sào bằng 1000 m2 Bắc Bộ
 • 1 Sào bằng 500 m2 Trung Bộ
 • 1 Sào bằng 360 m2 Nam Nộ

1 sào bằng bao nhiêu mẫu?

Câu trả lời rất đơn giản: 1 Sào = 1 mẫu (hay nói cách khác 1 sào bằng 1 mẫu).

1 sào bằng bao nhiêu công?

Thực ra bởi vì công bằng mẫu nên: 1 Sào = 1 Công (hay nói cách khác 1 sào bằng 1 công).

1 sào bằng bao nhiêu hecta?

Như trên đã có cách chuyển đổi từ hecta thành sào, còn ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi từ sào thành hecta theo từng vùng miền chi tiết nhất.

 • 1 sào Bắc Bộ = 0.036 ha
 • 1 sào Trung Bộ = 0.05 ha
 • 1 sào Nam Bộ = 0.13 ha

1 sào bằng bao nhiêu thước?

Đây là một câu hỏi khá hấp dẫn, vì trên mạng rất ít thông tin về cách chuyển đổi giữa sào và thước này. Cho nên Nam Kỳ Lân sẽ bật mí cho các bạn biết chính xác quy đổi như sau:

 • 1 sào Bắc Bộ = 15 thước = 360 m2
 • 1 sào Trung Bộ = 15 thước = 499.95 m2
  Ký gửi nhà đất là gì? Lợi ích và thủ tục ký gửi nhà đất

1 mẫu bằng bao nhiêu công?

Cách tính chính xác: 1 mẫu = 10 công

 • Tương tự như vậy:
 • 2 mẫu = 20 công
 • 5 mẫu = 50 công
 • 10 mẫu = 100 công

1 mẫu bằng bao nhiêu sào?

Cách tính chính xác nhất: 1 mẫu = 10 sào (bởi vì 1 công = 1 sào)

Tương tự:

 • 2 mẫu = 20 sào
 • 5 mẫu = 50 sào
 • 10 mẫu = 100 sào

1 mẫu bằng bao nhiêu m2?

Tùy vào vùng miễn mà có cách tính chuyển từ mẫu sang mét vuông khác nhau, cụ thể như sau:

 • 1 mẫu Bắc Bộ = 3600 m2
 • 1 mẫu Trung Bộ =5000 m2
 • 1 mẫu Nam Bộ = 10000 m2

1 mẫu bằng bao nhiêu ha?

Từ cách đổi từ mẫu sang mét vuông, cho nên để chuyển đổi từ mẫu sang hecta chúng ta cũng mượn mét vuông để bắt cầu tính:

 • 1 mẫu Bắc Bộ = 0.36 ha
 • 1 mẫu Trung Bộ = 0.49995 ha
 • 1 mẫu Nam Bộ = 1.296 ha

1 Mẫu bằng bao nhiêu km2?

Cũng từ mét vuông chúng ta sẽ tính cách chuyển đổi từ mẫu sang km2 như sau:

 • 1 mẫu Bắc Bộ = 0.0036 km2
 • 1 mẫu Trung Bộ = 0.0049995 km2
 • 1 mẫu Nam Bộ = 0.01296 km2

1 mẫu anh bằng bao nhiêu ha?

Đây là đơn vị khá đặt biệt, với cách tính như sau:

 • 1 mẫu Anh = 1 acre = 0.404686 ha = 4046.86 m2

Kết lại, trên đây Nam Kỳ Lân đã trình bày rất kỹ lưỡng từ cách tính 1ha sang mét vuông, km2, sào, mẫu, công hay mẫu Anh. Hy vọng độc giả có thể tham khảo thông tin chính xác trên để phục vụ cho công việc cũng như đời sống tốt hơn.

1ha bằng bao nhiêu km2?

Đáp án: 0.01 km2

1ha bằng bao nhiêu m2?

Đáp án: 10.000 m2

Cách tính trên dựa vào đâu mà tính?

Cách tính được Nam Kỳ Lân cung cấp là do sự nổ lực của đội ngũ nhân sự khi thu thập thông tin từ các trang báo uy tín cùng những Giảng Viên trong lĩnh vực Toán Học tại Việt Nam.

Cách tính trên có chính xác không?

Cách tính trên hoàn toàn chính xác. Có hội đồng dám định kết quả.

Dự án bất động sản đang mở bán: Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT HAY NÊN XEM